Portfolio > Density 2020

Gotham
Gotham
Oil on panel
2020